چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوگ یکی از مفیدترین ابزار ها برای تبلیغات شرکت ها می باشد ، شامل مجموعه ای اطلاعات در مورد یک یا چند محصول یا خدمات است، به صورتی که اطلاعات و مفهوم خود را به مشتری انتقال می دهد. معمولا در چاپ کاتالوگ از صفحات بیشتر، اطلاعات دقیق،توضیح مفصل برای محصولات نسبت به بروشور به ما ارائه می دهد. چاپ کاتالوگ با کیفیت، شفاف و با دوام نقش بسزایی در ارائه بهتر خدمات شما را دارد. شبکه چاپ با به کارگیری کارشناسان خبره در صنعت چاپ، کلیه موارد فنی و تخصصی در این زمینه صحافی و طراحی و چاپ کاتالوگ را به بهترین نحو اجرا می نماید.

انواع کاتالوگ :A5 , A4 ,خشتی|چسب,منگنه تخت یا لوپ تماس بگیرید| نمونه کاتالوگ| طراحی و چاپ کاتالوگ| طراحی و چاپ بروشور

نمونه کاتالوگ

کاتالوگ چاپ کاتالوگ طراحی,نمونه کاتالوگ

نمونه بروشور

بروشور چاپ بروشور طراحی,نمونه بروشور